MENÜ

Ózdi Nyugdíjas Klub

3600 Ózd, Árpád Vezér út 29

"Nyugdíjas a nyugdíjasért"

Biztonság, Méltóság, Önmegvalósítás

Fájdalommal tudatjuk, hogy az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének alapító tagja Hercsik László kollégánk elhunyt. Temetése a Gyári temetőben 2018. február 12-én 12 óra 30 perckor lesz.

 

 

Az Ózdi Ipari Örökségvédelmi Baráti Kör minden páros héten hétfőn 14 órától a Városi Múzeumban megbeszélést tart. Várunk minden érdeklődőt!


VI. Ózdi Ipari Örökségvédelmi Konferencia

Az Ózdi Napok keretében rendezték meg az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének szervezésében az idén immár hatodik ipari örökségvédelmi konferenciát, melynek ezúttal a város egyik impozáns épülete, az „Olvasó” adott otthont.

A rendezvény hagyományosan a gyáralapító Rombauer Tivadar emléktáblájánál tartott tisztelgéssel kezdődött, mintegy 80 fő részvételével. Megemlékező beszédet Nagymarczi László nyugalmazott kohómérnök, a nagyolvasztómű gyáregység volt vezetője mondott. Ezt követően a városvezetés, az örökségvédők és az OMBKE, valamint a honismereti kör képviselői helyezték el koszorúikat.

A program az Olvasóban, Benkő Imre fotóművész „ACÉL-MŰ” c. tárlatának megnyitásával folytatódott. A tárlatot Zsigray Árpád, az Ózdi Járási Hivatal vezetője nyitotta meg, majd a művész ismertette az 1985-2002. között, az ózdi kohászatról készített képekkel összefüggő, saját gondolatait.

A konferencia kezdetét –szintén hagyományosan- a gyári duda hangja jelezte, majd a 104 regisztrált résztvevő elénekelte a kohász himnuszt. Benyhe László, a Baráti Kör egyik alapító tagja, levezető elnök köszöntőjét követően négy előadás hangzott el.

Fürjes Pál, Ózd város polgármestere, az egykori gyár,jelenleg az Ózdi Ipari Park területén tervezett „kultúrgyár” –a Magyar Nemzeti Digitális Archívum egyik központja- beruházás helyzetéről beszélt. A projekt fő célja a pusztuló ipari területből az örökségek óvása mellett az utókor számára hasznos tartalommal bíró létesítmények kialakítása. Az államilag támogatott, mintegy 2,5Md Ft-os beruházás a meglévő létesítmények felhasználásával magába foglalja a városi múzeum rekonstrukcióját egy szabadtéri ipari skanzennel együtt, az ún. „kulturális GPS” létesítését a volt erőmű teljesen felújításra kerülő épületében és egy parkoló kialakítását. A tervekben szerepel a volt kohói fúvógépház felújítása, egyelőre még nyitott funkcióval.

Dr. Grega Oszkár, a Miskolci Egyetem címzetes egyetemi docense a kistérségek verseny-képességéről tartott tanulságos előadást, beleértve az EU, hazánk, a régió és Ózd város, illetve az acélipar versenyképességének kérdéseit is. A hátrányos helyzetű ózdi térség gazdasági fellendülésének esélye nagyban függ a működő tőke számára kedvező körülmények és feltételek meglététől. A helyi erők ezen a területen járulhatnak hozzá leginkább ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez.

A szünet után került sor Kissunyi István ózdi szobrászművész „Olvasztár” c. szobrának leleplezésére, majd a XXXIV. honismereti pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére. A konferencia két bányászati témájú előadással folytatódott.

Mikó Attila nyugalmazott bányamérnök, a Farkaslyuki Bányaüzem volt vezetője a farkaslyuki szénbányászat 75 éve címmel tartott előadást, mely felölelte a bánya megnyitásától a kényszerű bezárásáig terjedő, 1915-1990. közötti időszak legfontosabb eseményeit. Reményét fejezte ki a föld mélyében jelenleg is rejlő, viszonylag jelentős, mintegy 6 millió tonna kitermelhető szénvagyon kiaknázására.

Molnár György, az Ózdi Szénbányák vezérigazgatója „A jövő szénbányászatát építjük Farkaslyukon” címmel tartott előadást. A három évvel ezelőtti bányanyitás után megkezdődtek a helyreállítási munkák. Kb. 2km hosszban vasutat építettek, különböző eszközöket szereztek be, a gépi szellőző rendszert üzembe helyezték. Beindult és ma már 5 megyében folyik a vájárképzés. Négy kutatóvágatot hajtottak a szénvagyon feltárására. A szakma összefogott a mielőbbi üzemszerű széntermelés érdekében és kitartóan dolgoznak a szénbányászat jövőjéért. Sajnálatos, hogy az előadás folytatása a társ-előadó, Dr. Fodor Béla címzetes egyetemi docens helyszínen történt váratlan rosszulléte miatt elmaradt.

A konferencia a bányász himnusz elhangzásával ért véget, de a program még folytatódott. Ózd 1949-ben kapott városi rangot, ennek apropóján a régi gyárterületet is érintő 65-ös jelzésű autóbuszos városnézésen mintegy 35 fő vett részt. Másnap, június 7-én a már hagyományos gyári sétán mintegy 25 fő tekintette meg a megmaradt ipari műemlék és egyéb létesítményeket, mint a jövőben kulturális funkció betöltésére tervezett lehetséges objektumokat és helyszíneket.

 Kitüntették az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körét

 Rangos állami elismerésben részesült az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre!

A Műemlékvédelmi Világnap alkalmából a belügyminiszter által adományozott Forster Gyula emlékéremmel tüntették ki az Ózdi Nyugdíjas Klub keretében működő ipari örökségvédő baráti kört, elismerve több éves eredményes tevékenységüket. Az emlékérmet és a tanúsító oklevelet 2014. április 18-án a Belügyminisztériumban Dr. Felkai László közigazgatási államtitkártólBenyhe László, a kör egyik alapítója vette át. Az ünnepi eseményen jelen volt az elismerésre pályázati javaslatot előterjesztő Turiné Orosz Margit önkormányzati képviselő, civil kapcsolatokért felelős tanácsnok.

A műemlékvédelem területén kiemelkedő munkát végzők elismerésére alapított Forster Gyula díjat és emlékérmet pályázati javaslatok alapján szakmai kuratórium ítéli oda az arra érdemes egy civil szakembernek, illetve hat civil személynek, vagy szervezetnek. Ebben az évben emlékérem elismerésben öt személy, illetve szervezet –köztük az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre- részesült, a Forster Gyula díjat pedig egy szakember vehette át.

Mint az indoklásból kitűnt az Ipari Örökségvédők Baráti Köre a kohász-bányász ipari örökség kutatása, védelme, hagyományok ápolása terén kifejtett munkájával, az immár 5 éve, évenként megrendezett, magas színvonalú ipari örökségvédelmi konferenciák szervezésével, valamint kiadványok megjelentetésével, a törzsgyár területén lévő tárgyi eszközök hasznosítására irányuló javaslatok kidolgozásával, társ-szervezetekkel történő együttműködéssel vívta ki a díjat odaítélő szakmai kuratórium tevékenységüket elismerő döntését.

Az ünnepi eseményről a Magyar Nemzet napilap április 19-i számában jelent meg tudósítás.      

     

V. Ózdi Ipari Örökségvédelmi Konferencia

 Az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre –az Ózdi Művelődési Intézményekkel közösen- ez évben is megrendezte a már hagyományosnak mondható konferenciát. Az esemény rangját emelte, hogy az a XV. Ózdi Napok nyitó rendezvénye volt és a város önkormányzata részéről hathatós támogatást kapott.

 A gazdag program a gyáralapító Rombauer Tivadar emléktáblájánál megemlékezéssel és tisztelgéssel kezdődött. A nyitó momentumot  -kellemes meglepetésre- az egykori gyári duda eredeti hangja tette emlékezetessé. A méltató beszédet Kirchknopf András nyugalmazott kohómérnök tartotta.

 Ezt követően a Városi Múzeumban a 100 évvel ezelőtt üzembe helyezett finomhengermű megmaradt emlékeiből összeállított tárlatot nyitotta meg Marczis Gáborné Dr., a műszaki tudományok kandidátusa, a Finomhengermű MUNKÁS Kft nyugalmazott igazgatója. A tárlatot Farkas Péter, a múzeum felelős vezetője mutatta be a szépszámú, mintegy 80 fő résztvevőnek.

 A Kaszinó patinás épületének tükörtermében 10 30-kor vette kezdetét a konferencia. A Kohász himnusz elhangzása után Benyhe László, a baráti kör alapító tagja, levezető elnök köszöntötte a több mint 120 regisztrált résztvevőt, majd 5 szakmai előadás hangzott el.

Elsőnek Fürjes Pál, Ózd város polgármestere az ipari örökség védelmének helyzetéről, jelentőségéről –mint a város kitörési lehetőségéről- szólt. Előadásában kitért a régi gyárterület tervezett rehabilitációjára és a város életébe történő bekapcsolására, mely akár a város egy új központjaként is funkcionálhat.

Ezt követte Zsigrai Árpád járási hivatalvezető és Dr. Bárdosné Dudás Viktória, projekt menedzser előadásában  a témához szorosan kapcsolódó, a múzeum és környező térsége területén lévő gyári létesítmények, az egykori erőmű, valamint a fúvógépház és „feltrafó” ipari műemlék épületeinek felújítása és új funkciós hasznosítására vonatkozó fejlesztés ismertetése. A digitális archiválási feladatok Ózdra koncentrálása mellett az egykori kohászati technológiát és megmaradt berendezéseit, tárgyi emlékeit bemutató ipari skanzen létesítése egyrészt teljesen új munkakultúra meghonosítását jelenti, másrészt turisztikai látványosságként is szolgálhat a jövőben.  

Dr. Grega Oszkár a Miskolci Egyetem nyugalmazott egyetemi docense a világ, Európa és hazánk acéltermeléséről, valamint az acélipar helyzetéről, kilátásairól tartott átfogó tájékoztatást. Kiemelte, hogy az acélipar nincs válságban, de recesszióban van, melyből fokozatosan lábalhat ki. A fejlődés elengedhetetlen feltételének nevezte a minőségjavító  technológiai fejlesztéseket.       

Az idén 100 éves, de már nem működő és nagyrészt lebontott  ózdi finomhengerműről és különleges termékeiről Marczis Gáborné Dr. tartott személyes élményekkel és emlékekkel átszőtt előadást. Nagyon tanulságos érvként említette, hogy Ausztriában ma is működik egy hasonló korú és technológiai színvonalú, kizárólag egyedi, különleges profilokat gyártó hengermű, mellyel az üzemelés idején a MUNKÁS Kft üzleti kapcsolatban volt.

Földi Jenő, az Ózdi Ipari Park Kft vezetője a társaság és a FÉMIKSZ Kft-vel közös  tulajdonukba került finomhengermű épületének jövőbeli lehetőségeiről beszélt. Kiemelte, hogy céljuk az ipari műemlék épület megmentése, ipari, idegenforgalmi, turisztikai jellegű hasznosítása, melyhez széles körben keresnek partnereket és örömmel várnak javaslatokat.

A kapott visszajelzések, vélemények alapján rendkívül színvonalasnak minősített rendezvény Bokor Sándor nyugalmazott humán menedzser záró gondolataival és a Bányász himnusszal ért véget.

 A konferenciát követő napon, május 25-én a program a régi gyár területén tett látogatással folytatódott, melyen a kb.40 fő érdeklődő bejárhatta az előző napi előadásokon szóba került helyszíneket és létesítményeket. A séta végeztével 11 órától került sor a korábbi időszakban megrongált, de immár restaurált Kohász szobor új helyszínen történő ünnepélyes átadására.

 Kisfaludi Strobl Zsigmond Kossuth díjas művész 1972-ben felavatott alkotását több éven át tartó méltatlan „hányattatás” után a város felújíttatta és Ózd legforgalmasabb helyszínén, a Gyújtó téren felállíttatta. A város múltját jelképező, de jelenére is utaló szobor újbóli köztérre helyezéséhez az ipari örökséget szívügyüknek tekintő szervezetek és magánszemélyek pédamutatóan, adományokkal is hozzájárultak.

Az eredeti gyári dudaszóval kezdődő átadáson Turiné Orosz Margit civil kapcsolatokért felelős önkormányzati képviselő és Benyhe László mondtak méltató beszédet, majd a városvezetés nevében Fürjes Pál, Turiné Orosz Margit és Dr. Kósné Dargai Rita képviselők, továbbá a szakma nevében –kohász egyenruhában- Máté László és Kovács Imre kohómérnökök helyeztek el koszorút.

Összeállította: Benyhe László

 

Ipari Örökségvédelmi Ankét

Az Ipari Örökségvédők Baráti Köre és az Ózdi Művelődési Intézmények ismét nagy sikerű, magas színvonalú rendezvényt szervezett, mintegy 90 fő regisztrált - közöttük Miskolcról,  Salgótarjánból, Budapestről is érkezett- résztvevővel az ÓMI „Olvasó” tánctermében. Az ankét támogatói az Ózdi Acélművek Kft és az Ózdi Nyugdíjas Klub voltak.

A hangfelvételről megszólaló gyári dudaszó és a kohász himnusz után Benyhe László, a Baráti Kör alapító tagja köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Riz Gábor országgyűlési képviselő, a BAZ megyei közgyűlés alelnöke mondott üdvözlő beszédet. Ebben kiemelten szólt a törzsgyár területére tervezett, nemzeti digitális archívum régió-központjának létesítéséről, valamint a város fejlesztését és felzárkózását célzó Rombauer tervről.

Fürjes Pál polgármester részletesen szólt és indokolta a tervezett központ Ózdra történő telepítését. Ezek szerint az Ózdon létezett ipari kultúrát hozzá lehetett illeszteni ehhez a programhoz.
Az új logisztikai centrumot egyrészt a volt acélmű területén egy új építésű bázisépület, másrészt a meglévő régi, ipari műemléknek számító, felújított létesítmények alkotják majd. Ez a fejlesztés átértékelheti Ózdot és térségét, melynek révén közlekedési elérhetőségünk is nagymértékben javul. Bejelentette,
hogy a központ létrehozásával kapcsolatos konzorciális szerződést december 2-án írják alá a Kulturális Minisztérium és Ózd város illetékes képviselői.

Fórizs Zoltán, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) projekt menedzsere a kulturális
értékek gazdasági értékké válását emelte ki a beruházás megvalósulásával, mely Ózdot a digitális kultúra fővárosává teheti hazánkban.  A jövendő digitális központ helyszínéül Ózd, azon belül annak egyik objektumaként a volt erőmű - mint ipari műemlék épület- kiválasztása tudatos volt.

Csontos Györgyi, a Szent István Egyetem Ybl Miklós építőmérnöki karának oktatója      bemutatta az utóbbi 20 évben elkészült, Ózd város rendezését és fejlesztését tartalmazó tervek főbb jellemzőit. Ezekben
közös a törzsgyár területének hozzákapcsolása a városhoz és valamilyen célú régióközponttá alakítása. A most nyilvánosságra hozott koncepciót –a digitális archívum kialakítását- kiváló elképzelésnek tartja.

Sztankievics László, az Ózdi Acélművek Kft kereskedelmi vezetője előadásában szólt a társaság
jelenlegi helyzetéről, kiemelve azt, hogy az ÓAM Kft túlélte a válságot.  Ismertette a már jelenleg is alkalmazott és a jövőben általánosan jellemző üzletpolitikájukat: a gyártott  termékek választékának bővítését, a feldolgozott betonacélok részarányának növelését, a vevői igények szerinti rugalmas gyártás megvalósítását.

Dobosy László, a Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója, fotóművész az ózdi vasgyár történetét
fényképekkel illusztrálva mutatta be, az 1960-as évektől napjainkig. A gyár és a természet kapcsolata, munka a gyárban, a gyár bontása, funkció és látvány voltak az egyes részek címei. A legdöbbenetesebb hatást a gyár bontásáról készített felvételek váltották ki, érzelmi megnyilvánulásokkal is kisérve.

Rövid szünet után vélemények, hozzászólások következtek, Drótos László, a Közép-európai Vaskultúra Egyesület alelnökének vitavezetésével.

Dr.Bárczi László, nyugalmazott kohómérnök szenvedélyes szavakkal hívta fel a figyelmet még meglévő az ipari örökség értékeinek védelmére, megóvására, kívánatos hasznosításukra.

Dr. Tóth László, az OMBKE Technikatörténeti Bizottsága elnöke kiemelte, hogy a tervezett digitális centrum a híd szerepét töltheti be a múlt és a jövő között, megőrizve a műszaki ipari örökséget és emléket állítva egyebek mellett a technikatörténetnek is.

Nagy Péter muzeológus szólt a Fiatal Lokálpatrióták Társaságának megalakításáról, akik az ipari örökség védelmét is feladatuknak tekintik. A digitális archívum létesítését –mint gazdaságélénkítő tényezőt- igen
lényegesnek tartja.

Liptai Péter, nyugalmazott kohómérnök a Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű neves személyiségeit mutatta be. A dokumentumban egy példányát átadta a szervezőknek. Érdekességként említette meg, hogy Salgótarjánban -a régi rimai időket idézve- jelenleg is dudaszóval jelzik az acélgyárban a műszak-váltások idejét és a déli 12 órát, azaz „fújnak” .

Drótos László összefoglalójában elismerését fejezte ki az ankéton elhangzottakat illetően. A Rombauer tervet és a digitális centrumot örökség orientált városfejlesztési programnak tartja, mely megvalósításával garantálható Ózd fejlődése. A sikerhez szükséges a tervezett digitális fejlesztés programjának társadalmasítása.

Az ankét zárásaként Benyhe László a résztvevők számára átadott „Felhívásban” foglaltak támogatását kérte és egyöntetű szavazással meg is kapta a jelenlévőktől. Megköszönte az előadók, közreműködő
szervezők és támogató szervezetek munkatársainak, tagjainak önzetlen segítségét a rendezvény lebonyolításában. A rendkívül sikeres rendezvény a bányász himnusz elhangzásával ért véget. A hivatalos program után a résztvevők kötetlen, baráti beszélgetés formájában cserélték ki gondolataikat.

A rendezvényt támogatták:

ÓMI
Város Művelődési Központ, Ózdi Acélművek Kft. Ózdi Nyugdíjas Klub


A programról kiadvány készült.
összeállította: Benyhe László, Bokor Sándor                                                Fotók:  Dobosy László 

Az Ózdi Ipari Örökségvédők 2011. évi célkitűzései

Rendezvények: Örökségvédelmi Ankét

2011. május

Tárgykör: Épített, ipari örökségeink ismertetése, hasznosításuk, vagy megmentésük

lehetőségeinek bemutatása, megvitatása.

Tervbe vett napirendi témák:

- Az ipari örökség védelme a Ruhr- vidéken.

- Az ózdi épített örökségek vetített képeinek bemutatása, javaslatok, ajánlások,

hasznosításukra, megmentésükre.

Egyéb rendezvények:

Örökségvédelmi Napok

2011. szeptember

A határon átnyúló, regionális jellegű rendezvény. A program kimunkálás alatt.

Festő tábor, az OMI Városi úzeum rendezvénye. Fő téma: épített örökségeink.

Ózdi Jazz Parádé, az OMI rendezvénye a Rom Színpadon, az Acélmű műemlékileg védett csarnoka alatt.

Ózdi Napok keretében kiállítás, Ózd régi épületeinek bemutatása.

Lobbizás ésérdekvédelmi munkák:

A felújított Kohász Szobor újbóli felállítása.

A gyári duda ismételt üzembehelyezése.

A Gyáron belüli bemutató turista ösvény kiépítése.

A Város Épített örökségeinek bemutatására turista út létesítése.

Ózd-Farkaslyuk turista útvonal megtervezése.

A Budapest-Salgótarján-Ózd-Szilvásvárad-Ómassa-Diósgyőr-kerékpáros út terveinek elkészítése.

 

Ózd, 2010. február 07.                                                   Lejegyezte: Dr. Bárczi László

 

EMLÉKEZETŐ

az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre 2010.november 13-i összejöveteléről

Az összejövetelre a kör egy éves működésének áttekintése, a következő időszak célkitűzéseinek megbeszélése céljából került sor, 25 fő részvételével.

A megjelenteket -közöttük Turiné Orosz Margitot, az Önkormányzat civil tanácsnokát-Benyhe László köszöntötte. Ez után dr. Bárczi László adott tájékoztatást a kör munkájáról, működéséről és vázolta az elkövetkezendő időszak tennivalóival kapcsolatos elképzeléseket. Az ezeket tartalmazó írásos anyagot mellékletként csatoljuk.

Észrevételek, hozzászólások:

 • Bokor Sándor: vállalta, hogy a Baráti Kör munkájával kapcsolatos híreket az Ózdi Nyugdíjas Klub honlapján rendszeresen szerepelteti.
 • Németh Ferenc ismét javasolta, hogy a Baráti Kör a „Kohász nap” országos méretűvé kiterjesztését kezdeményezze  városunk országgyűlési képviselője segítségével.
 • Veres Andás szorgalmazta, hogy az ipari örökségvédelem legyen része a város-fejlesztésnek, az iskolai oktatásnak. Felhívta a figyelmet a Múzeum felújítására, az Ipari Park Kft törzsgyárral kapcsolatos elképeléseire és az Örökségvédelmi Hivatallal történő együttműködésre.
 • Telky János az „Újra Ózdért” egyesület létrejöttéről és a velük való együttműködés lehetőségeiről szólt.
 • Dobosy László a Múzeum részére felajánlott bányászati gyűjteménynek egy régi gyári épületben történő elhelyezésének lehetőségét vetette fel, mely által az épület új, hasznos funkciót kapna.
 • Mokri Pál a helyi termelő üzemek működésének bővítését, segítését, mint új értékek létrehozóit emelte ki, mert ezek a város bevételeit leginkább növelő tényezők.
 • Turiné Orosz Margit biztosította a Baráti Kört munkájának figyelemmel kiséréséről, kezdeményezéseinek fogadókészségéről, a hasznos javaslatok támogatásáról.

A rendezvény ezek után kötetlen formában folytatódott. A kellemes hangulatú összejövetel beszélgetéssel és „zsíros kenyér partival” fejeződött be.

Készítette:                   Benyhe László

Ózd, 2010. november 16.

Megalakult az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre

 

2009. szeptember 9-én az Ózdi Nyugdíjas Klub Mérnök Tagozata egyetértésben a Nyugdíjas Klub Választmányával úgy határozott, hogy a jövőben az ÓMI Városi Múzeum segítségével rendszeresen foglalkoznak a bányász- kohász ipari örökség védelmével, és e feladatba a fiatalabb korosztályokat is be kívánják vonni. Ezért létrehozzák az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körét.

A Baráti Kör célja:

 • Kohász � bányász hagyományok ápolása

 • Ózd város és vonzáskörzetében az ipartörténeti örökségvédelem szolgálata

 • A város imázsának � az elmúlt 160 éves kohász - bányász múltjához méltó � rangra  emelése.

 • A város váljon a �Közép-Európai Ipari Örökség / Vaskultúra / Útja� egyik jelentős állomásává, ezzel a nemzetközi kulturális turizmus részévé.

A Baráti Kör minden páros hét hétfőjén 14.00-kor találkozik az ÓMI Városi Múzeumban /Ózd Gyár út 10./

Minden érdeklődőt örömmel várunk életkortól, nemtől, világnézettől függetlenül (időst, fiatalt,dolgozót,tanulót, műszaki és humán értelmiségit,vállalkozót, művészt, stb.) akinek gondolata, javaslata van, vagy önzetlenül részt venne az ilyen jellegű munka tervezésében, kivitelezésében, védelmében, rendezvények előadások lebonyolításában várunk.

Érdeklődni, jelentkezni a kezdeményezőknél, a ÓMI Városi Múzeumban, vagy a  48 / 470 115 telefonon lehet.

A Baráti Kör eddigi tevékenysége:

 • Megtartotta összejöveteleit minden páros hét hétfői napjain.

 • Elfogadta működésének, tevékenységének rendjét, a médiában megjelenő felhívást, és a Benedek Mihály Polgármesternek írt levelet.

 • Képviselői tárgyalást folytattak Gábor Dezsővel, Farkaslyuk Polgármesterével a bányászhagyományok ápolása céljából, illetve Dr. Drótos Lászlóval a �Közép-Európai Ipari Örökség / Vaskultúra / Útja� magyarországi alelnökével a lehetséges támogatásról, munkák összehangolásáról.

Örökségvédők Baráti Köre kezdeményezői:

Dr. Bárczi László, Benyhe László, Horváth Lajos, Veres András

Hírek:

Számviteli beszámoló kivonata

Az Ózdi Nyugdíjas Klub tagsága a 2016. március 16-án megtartott Közgyűlésen egyhangú szavazással elfogadta és jóváhagyta a klub 2015. évi közhasznú jelentését az alábbiak szerint:

A 2015. évi egyszerűsített éves beszámolót 52,0 eFt. tárgyévi eredménnyel, 460,0 eFt. mérlegfőösszeggel.

Összes bevétel: 2435,0 eFt.

Összes kiadás: 2375,0 eFt.

Az Ózdi Nyugdíjas Klubnak tartozása nem  áll fenn és az alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően, eredményesen működött.

Ózd, 2016. május 30.

Ózdi Nyugdíjas Klub

            elnök

 

 

 • Pályázatok
  2018-02-08 13:54:41

  Az Ózdi Nyugdíjas Klub 2018-ban pályázatot nyújtott be a NCA kiírásaira.

  A működési támogatás elnyerésére benyújtott pályázat száma:

  A szakmai támogatásra benyújtott pályázat száma:

 • Pályázatok
  2018-02-08 13:54:41

  Az Ózdi Nyugdíjas Klub 2018-ban pályázatot nyújtott be a NCA kiírásaira.

  A működési támogatás elnyerésére benyújtott pályázat száma:

  A szakmai támogatásra benyújtott pályázat száma:

 • Boldog Új Évet!
  2018-01-02 17:10:59

  Az Ózdi Nyugdíjas KLub ezúton is kíván miden tagjának, pártolónak és érdeklődőnek sikerekben gazdag, egészséggel teli boldog új évet!

 • Állami kitüntetés az Ózdi Nyugdíjas Klubnak
  2014-04-21 17:49:53

  Rangos állami elismerésben részesült az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre!

  A Műemlékvédelmi Világnap alkalmából a Belügyminiszter által adományozott Forster Gyula emlékéremmel tüntették ki az Ózdi Nyugdíjas Klub keretében működő ipari örökségvédő baráti kört, elismerve több éves eredményes tevékenységüket.

Szavazás

Mit tenne Ön fel a honlapra?
Több eseményt?
Több képet?
Asztali nézet